Robotyka – typowa branża, która korzysta z usług druku 3D. Poniżej przykład zlecenia do zastosowania robotyki technicznej, wydruk został zrealizowany za pomocą filamentu Premium Pet-G, który jest jednym z najczęściej stosowanych materiałów do tego typu projektów. Aby zminimalizować koszt usługi oraz zachować właściwą dokładność wydruku zastosowana została warstwa o wysokości 0,2mm przy dwóch obrysach oraz 100% wypełnieniu.