Obudowa masowego przepływomierza powietrza jest kolejny przykładem jak usługi druku przestrzennego w technologii przyrostowej zagnieździły się w naszym codziennym życiu. Dokładnie jest to mocowanie przepływomierza w samochodzie, gdzie zleceniodawca wskazał następujące warunki otoczenia w których wydruk będzie umiejscowiony: „maksymalna temperatura otoczenia 80stC, medium powietrze, brak przenoszenia obciążeń”. … I tak oto powstał wydruk 3d z zastosowaniem technologii FFF, materiał Premium PET-G oraz kolejny zadowolony odbiorca.