ELEMENTY NIEZBĘDNE DO ODBUDOWY LAPTOPA Z LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH

Elementy wykonane na zlecenia właściciela laptopa z lat dziewięćdziesiątych, niezbędne były do odbudowy popękanej obudowy.

Elementy wykonane zostały z użyciem  drukarki przestrzennej w technologii przyrostowej FFF/FDM, zastosowany został filament typu Pet-G (materiał na bazie Poli(tereftalan etylenu) poddawanego procesowi glikolowania)